KHÁN GIẢ CHẤM ĐIỂM

090920- Ước Mơ Việt- Cuộc thi kỳ II

Xin kính mời quý khán giả chấm điểm cho các thí sinh:
1. Nguyễn Giáng Hương Daniella, số báo danh 11, từ Hungtington Beach, CA
2. Lâm Ethan, số báo danh 5, từ Irvine, CA
3. Kuennenmann Minh Vy Kiera, số báo danh 106, từ Irvine