KHÁN GIẢ CHẤM ĐIỂM

092520 CUỘC THI KỲ II

Kính mời quý vị chấm điểm cho các thí sinh sau đây: 1. Hoàng Minh Trung Logan, số báo danh 99 2. Tô Trúc Donatella, số báo danh 130 3. Wagner Dương Hải Âu, số báo danh 02 Xin ghi rõ tên, số báo danh, và số điểm (tối đa là 10 điểm) trong phần COMMENT dưới đây. Xin đừng quên LIKE, SHARE, and SUBSCRIBE.

BTC chân thành cám ơn.