KHÁN GIẢ CHẤM ĐIỂM

100120-CUỘC THI KỲ II

Kính mời quý vi chấm điểm cho các thí sinh sau đây: 1. Vũ BảoThy Catherine, số báo danh 121 2. Vũ Huy Vương Vankai, số báo danh 122 3. Phạm Ngọc Gia Lâm, số báo danh 17 Xin ghi rõ tên, số báo danh, số điểm ̣ (tối ̣đa là 10) vào phần COMMENT ngay dưới đây. Xin bấm LIKE , SHARE và SUBSCRIBE. Ban tổ chức thành thật cám ơn quý vị.