KHÁN GIẢ CHẤM ĐIỂM

100620 -Cuộc Thi kỳ II

Kính mời quý vị chấm điểm cho các thí sinh sau đây: 1. Vũ Huy Việt Vanson, số báo danh 102 2. Nguyễn Audrey, số báo danh 131 3, Nguyễn Thiện Benjamin, số báo danh 95 Xin ghi tên, số báo danh , và số điểm (tối đa là 10) vào phần COMMENT của YouTube này. Xin đừng quên bấm LIKE, SHARE, SUBSCRIBE. Ban Tổ chức chân thành cám ơn.