KHÁN GIẢ CHẤM ĐIỂM

101020- Cuộc Thi kỳ II

Kính mời quý vị chấm điểm cho các thí sinh sau đây: 1. Nguyễn Vũ Kristen, số báo danh 105 2. Nguyễn Tùng Dylan, số báo danh 96 3, Hồ Như Hoàng, Kailey, số báo danh 126* * Số báo danh của Kailey đã bi ghi sai trong video ̣(106 thay vi 126) Ban Tổ Chức sẽ ghi nhận điểm của Kailey theo tên , cho dù quý vị ghi 106 hay 126 cũng không sao. Xin thành thật cáo lỗi. Xin ghi tên, số báo danh , và số điểm (tối đa là 10) vào phần COMMENT của YouTube này. Xin đừng quên bấm LIKE, SHARE, SUBSCRIBE. Ban Tổ Chức chân thành cám ơn.