KHÁN GIẢ CHẤM ĐIỂM

101520- Cuộc Thi kỳ II

Kính mời quý vị chấm điểm cho các thí sinh sau đây: 1. Phạm Minh Thư Vivian, số báo danh 103 2. Vũ Huy Vinh Vanjay, số báo danh 123 3. Trần Ngọc Hạ Haley, số báo danh 118 Xin ghi tên, số báo danh , và số điểm (tối đa là 10) vào phần COMMENT của YouTube này. Xin đừng quên bấm LIKE, SHARE, SUBSCRIBE. Ban Tổ Chức chân thành cám ơn.