Lịch Trình Sinh Hoạt

Sinh Hoạt Năm 2022

Tháng 1 vả 2 : Chương trinh Xuân Nhâm Dần
Tháng 3 và 4 : Giới thiêu Cuộc Thi kỳ IV chủ để Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi
Tháng 5, 6, vả 7 : Thí sinh nộp Video dự thi
Chuẩn bị cho Sử Ca 3 chủ đề Tiếng Trống Mê Linh
Tháng 7 vả 8 : Hoàn tất Sử Ca 3
Tháng 9 : Thi Chung Kết
Tháng 10: Chuẩn bi cho chương trình Nhạc Ước Mơ Việt
Tháng 11: Lễ Phát thưởng vả chương trình Nhac Ước Mơ Viêt