Lịch Trình Sinh Hoạt

Sinh Hoạt Năm 2021

Tháng 1 & 2: Chương trình Chúc Tết Tân Sửu
Tháng 3: Giới thiệu video Con Trâu Trong Ca Dao-Tục Ngữ
Tháng 4: Giới thiệu video Sử Ca đầu tiên.
Tháng 5-6-7: Cuộc thi kỳ III
Tháng 8-9 : Thực hiện video Sử Ca 2

Tháng 10-11-12 :  Cuộc thi kỳ IV