Giới Thiệu

Chương trình Ước Mơ Việt hân hạnh giới thiệu các nhà xuất bản và các website đến tất cả quý vị. Đây là các website mà quý vị có thể vào để mua sách đọc hay tham khảo. Cuộc thi Ước Mơ Việt cũng sẽ lần lượt chọn các tài liệu để tổ chức các cuộc thi sắp tới từ các website hay nhà xuất bản này.