Lịch Trình Sinh Hoạt

Sinh Hoạt Năm 2020

Ngày 1 tháng 6, 2020: Giới thiệu cuộc thi Ước Mơ Việt kỳ II
Ngày 1 tháng 7, 2020: Bắt đầu nộp đơn và video dự thi
Ngây 1 tháng 11, 2020: Hết hạn nộp đơn và video, chấm dứt vòng Sơ Kết
Ngày 13 tháng 12, 2020: Cuộc thi Chung Kết trực tuyến
Ngày 15 tháng 12, 2020: Công bố kết quả, phát giải thưởng